Οροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο www.babyyogi.gr

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας της www.babyyogi.gr.

Το www.babyyogi.gr βρίσκεται στην Αθήνα, Ελλάδα.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.babyyogi.gr αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιεσδήποτε ή όλες οι συμφωνίες: «Πελάτης», «Εσείς» και «Η δική σας» αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Εμείς», «Εμείς», «Εμείς» και «Εμείς», αναφέρεται στην εταιρεία μας. «Κόμμα», «Μέρη» ή «Εμείς», αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας ή στον Πελάτη ή εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη τη διαδικασία παροχής βοήθειας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλαδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, η κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός ή αυτή, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και επομένως ως αναφερόμενα στο ίδιο.

πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, την υποστήριξη της εμπειρίας σας σε αυτόν τον ιστότοπο και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου μας.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.babyyogi.gr, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του www.babyyogi.gr.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιήστε τα cookies για να μπορέσετε να ανακτήσετε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να καταστεί δυνατή η λειτουργία αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικοί από μας οι συνεργάτες θυγατρικών / διαφήμισης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η www.babyyogi.gr ή / και οι δικαιοπάροχοι της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο www.babyyogi.gr. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από https://www.babyyogi.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να

Δημοσιεύστε υλικό από το https://www.babyyogi.gr

Πωλούν, μισθώνουν ή υποδεικνύουν υλικό από το https://www.babyyogi.gr

Αναπαράγετε, αντιγράφετε ή αντιγράφετε υλικό από το https://www.babyyogi.gr

Αναδιανομή περιεχομένου από το www.babyyogi.gr (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει κατασκευαστεί ειδικά για αναδιανομή).

Σχόλια χρηστών

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.

Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικού και δεδομένων (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Το www.babyyogi.gr δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή να αναθεωρήσετε τα σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις προβολές ή απόψεις της www.babyyogi.gr, των αντιπροσώπων της ή των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του άτομο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους www.babyyogi.gr shall δεν είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνος για τα Σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος ζημίας, ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν και / ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και / ή δημοσίευσης και / ή εμφάνισης των Σχολίων σε αυτό

Δικτυακός τόπος

Η www.babyyogi.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τα σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του, να είναι ακατάλληλη, προσβλητική ή με άλλο τρόπο παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Δικαιολογείτε και αντιπροσωπεύετε ότι

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις

Να το κάνεις;

Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.

Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής

Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ή έθιμες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

Χορηγείτε με την παρούσα στο www.babyyogi.gr μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή, να επεξεργάζεστε και να εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα σχόλια σας σε όλες τις μορφές και μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες;

Μηχανές αναζήτησης;

Οργανισμοί ειδήσεων.

Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο καθώς συνδέονται με υπερσύνδεσμους με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων και Systemwide Accredited Businesses εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εμπορικών κέντρων φιλανθρωπίας, και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που δεν μπορούν να συνδέονται υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να συνδέονται τόσο πολύ με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου δεδομένου ότι ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικό, β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης site του κόμματος.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την κρίση μας άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών: κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, οι Αμερικανοί

Ένωση ΑΕΠ, AARP και Ένωση Καταναλωτών. dot.com κοινοτικές τοποθεσίες; ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις,

Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων. διαδικτυακές πύλες λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσεων από αυτούς τους οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενείς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως οι ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι, δεν επιτρέπονται για σύνδεση). (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος από εμάς η ορατότητα που σχετίζεται με την υπερσύνδεση υπερβαίνει την απουσία σύνδεσης βρίσκεται στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών για τους πόρους ή συμβαδίζει με το συντακτικό περιεχόμενο σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου για όσο διάστημα ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και προϊόντα ή υπηρεσίες. και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδέσμου ιστοσελίδα.

Αν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο info@babyyogi.gr

Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεύθυνση) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα των διευθύνσεων URL από τις οποίες προτίθεστε να συνδέσετε την τοποθεσία μας στο Web, και μια λίστα των διευθύνσεων URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται υπερσυνδέσμοι με τον ιστότοπό μας ως εξής:

Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα. ή

Χρησιμοποιώντας τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με? ή

Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της τοποθεσίας Web ή του υλικού που συνδέεται με αυτό που έχει νόημα εντός του το περιεχόμενο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου www.babyyogi.gr  ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση της απουσίας άδειας εμπορικού σήματος συμφωνία.

Τα εσωτερικά πλαίσια

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιήστε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της τοποθεσίας μας στο Web.

Διατήρηση δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Εμείς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας στο Web ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία web, για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μας σχετικά με αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά του ή ακρίβεια. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στο

Η ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς.

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από κάθε αξίωση που προκύπτει από ή βασίζεται στον ιστότοπό σας. Δεν μπορεί να εμφανιστεί κανένας σύνδεσμος σε κανέναν σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευτεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει, αλλιώς παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή / τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα: να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια, να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση, να περιορίσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αποκλείσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση των υποχρεωτικών καθηκόντων.

Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.

Οι όροι ΤΟΥ www.babyyogi.gr

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.